گردونه ی غلامرضا سید تاجدًًّینی شركت فنى و تجارى ايزوله كار تبريز (ايزوگام) تاجدينى
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تبلیغ)

نانوعايق هاى رنگى چند منظوره

نانوعايق هاى رنگى -نانوايزوميكس-كف شيشه اى نانو-ايزوگام--پرايمر ومحصولات شيمى ساختمان و تكنولوژى ژيوسنتتيك با استفاده از تكنولوژى روز جهان درزمينه ايزولاسيون مدرن سازه . بیشتر ..
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تبلیغ)

ايزوگام فراز

مركز فروش و اجراى محصولات نانو ايزوميكس، نماى رنگى و عايق نانو، كف شيشه اى نانوايزوميكس و عايق هاى پليمرى سفارشى فراز بیشتر ..
غلامرضا سید تاجدًًّینی (محصول)

آنتى پلاى وى يول w

اسپرى معجزه گر قرن حاضر با فن آورى روز دنيا براى اولين بار در شهر اولين ها توسط ايزوله كار تبريز متخصص ايزولاسيون مدرن انواع سازه و شيمى ساختمان در خدمت ايرانى هميشه سر فراز .افتخار ما اعتماد شماست ،مشاوره فعلا"رايگان 09141153665بیشتر ...
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تبلیغ)

نانوعايق هاى رنگى چند منظوره

نانوعايق هاى رنگى -نانوايزوميكس-كف شيشه اى نانو-ايزوگام--پرايمر ومحصولات شيمى ساختمان و تكنولوژى ژيوسنتتيك با استفاده از تكنولوژى روز جهان درزمينه ايزولاسيون مدرن سازه . بیشتر ..
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تبلیغ)

نانو عايق هاى رنگى (nanoisomix) و ايزوتك(B.P.P) سفارشى

نانوايزوميكس- كف شيشه اى نانو-عايق هاى پليمرى سفارشى با بيمه نامه رسمى وگارانتى بیشتر ..
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تبلیغ)

ايزوگام فراز

مركز فروش و اجراى محصولات نانو ايزوميكس، نماى رنگى و عايق نانو، كف شيشه اى نانوايزوميكس و عايق هاى پليمرى سفارشى فراز بیشتر ..
غلامرضا سید تاجدًًّینی (تصویر)

ايزوله كار شهر اولين ها ايزوله كار تبريز

غلامرضا سید تاجدًًّینی (تصویر)

كف شيشه اى نانو

غلامرضا سید تاجدًًّینی (تصویر)

مشاور ايزولاسيون سازه شما ، تاجدينى

غلامرضا سید تاجدًًّینی (تصویر)

نماى رنگى نانو

غلامرضا سید تاجدًًّینی (تصویر)

عايق كارى انواع سطوح با محصولات نانو


 |